Téměř vše o hrách


made by
Načítaní

Text

~Na písmo~

Kód:                                                                   Náhled:

× Barva textu ×  
<FONT COLOR="blue">TEXT</FONT>

TEXT

× Svítící text v barvě ×  
<TABLE STYLE="filter:Glow(color=deeppink,strenght=5)"><TR><TD>TEXT</TABLE>

TEXT

× Barva stínu textu ×  
<TABLE STYLE=“filter:Shadow(color=deepskyblue,strenght=5)“><TR><TD>TEXT</TABLE>
TEXT
× Olemovaný text barvou ×  
<TABLE style="FILTER: Glow(color=#cc33ff,strenght=2)"><TBODY><TR><TD>TEXT</TD></TR></TBODY></TABLE>
TEXT
× Psací písmo ×  
<font face="script" size=5>TEXT</font>

TEXT

× Vlněné písmo ×  
T<SUP>E</SUP>X<SUP>T</SUP>

TEXT

× Druh písma,velikost a barva textu ×  
<font face="Comic Sans MS"size="4"color="pink">TEXT</font>

TEXT



Posunujicí text doleva

<marquee>Váš text</marquee>

-----------------------------------------------------------------------------
Posunující text doprava

<marquee direction="right">Váš text</marquee>

-----------------------------------------------------------------------------
Posunujici text doprava a doleva

<marquee behavior=alternate>Váš text</marquee>

-----------------------------------------------------------------------------
Posunující text nahorů

<marquee direction=up>Váš text</marquee>

-----------------------------------------------------------------------------
Posunující text dolů

<marquee direction=down>Váš text</marquee>

-----------------------------------------------------------------------------
Posunující text doprava šikmo

<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right">Váš text</marquee></MARQUEE>

-----------------------------------------------------------------------------
Posunujicí text šikmo doleva a doprava

<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right" behavior="alternate">TEXT OR IMAGE</marquee></marquee>


<marquee scrollamount=1>pomalu</marquee>

pomalu

<marquee scrollamount=5>středně</marquee>

středně

<marquee scrollamount=30>rychle</marquee>

rychle