Téměř vše o hrách


made by
Načítaní

Technology

Přehled technologií americké základní laboratoře:
Přehled technologií ruské základní laboratoře:

Využití ropy
možnost stavět naftové elektrárny.
Spalovací motor
hráč může vybavit vozidla spalovacími motory.
Jazyk opičáků
umožní ochočit opičáky. Opičák může poté bojovat na straně hráče.
Psychologie opičáků
Umožňuje vytvářet z ochočených opů dělníky pro pomoc se stavbou budov apod.
Agresivita opičáků
Možnost vytvářet z ochočených opičáků vojáky.
Detekce siberitu
Naučí vědce schopnosti objevit ložiska siberitu ve svém bezprostředním okolí.
Rozvoj zákl. technologií 1
Zlepšuje rychlost těžby ropy a vylepšuje všechny budovy.
Rozvoj zákl. technologií 2
Snižuje spotřebu ropy ve spalov. motorech a elektrárnách a zrychluje stavbu budov.
Rozvoj zákl. technologií 3
Zvyšuje rychlost a zrychluje výrobu vozidel se spalovacím motorema a vylepšuje všechny budovy.

Přehled technologií ruské zbraňové laboratoře:

Rotační kulomet
Umožní jeho konstrukci v továrně.
Dělo
Po vynalezení se zpřístupní stavba dělového přístavku s možností vyrobit lehké dělo a dvojité dělo.
Behemot
Zpřístupní výrobu nejničivějšího vozidla ve hře. Behemota mohou vyrábět pouze mechanici, jenže nikoliv v továrně, ale na volném prostranství. Ke stavbě Behemota musíš mít vyzkoumán siberitový motor.
Bazuka
Možnost přeměny obyčejných vojáků na bazukery. Bazuka je velmi účinná proti vozidlům a budovám. Ve spojení se zpomalovací a přemisťovací municí rozsévá v nepřátelských řadách zkázu.
Raketa
Umožňuje stavbu raketového přístavku a konstrukci raketometů.
Pokročilé raketové inženýrství
Tato technologie umožní výrobu velmi ničivých raket.
Pokročilá metalurgie
Možnost konstrukce těžkého děla.
Rozvoj zbraňových tech. 1
Zvětšuje dosah a sílu ručních zbraní a rychlost střelby kulometů.
Rozvoj zbraňových tech. 2
Zvětšuje sílu děl, dohled a dostřel bazukeru a dostřel raketometů. U Arabů se to týká i přesnosti minometů, síly výbušnin a doby trvání narkotiky vyvolaného spánku (uspávací střelivo) .
Rozvoj zbraňových tech. 3
Zvětšuje rychlost střelby těžkých děl, sílu behemotů a také účinek arabských výbušnin.

Přehled technologií ruské siberitové laboratoře:

Siberitová energie
Zpřístupní možnost stavět siberitové elektrárny.
Siberitový motor
Umožňuje stavět siberitové přístavky a vozidla se s siberitovým motorem.
Artefaktová technologie
Artefakt obsahuje zvláštní síly, jež lze touto tech. zpřístupnit - to se týká jen určitých misí. Nabídka schopností artefaktu se poté objeví právě v sib. laboratoři.
Štěpení siberitu
Umožňuje konstrukci zbraně hromadného ničení: siberitové rakety.
Zaměření siberitu
Tato technologie zviditelní všechna siberitová vozidla, ložiska, elektrárny, atd.
Rozvoj siberit. technologií 1
Zvyšuje rychlost těžby siberitu a výkon siberitových elektráren.
Rozvoj siberit. technologií 2
Zvětšuje rychlost vozidel se siberitovým motorem a výkon siberitových elektráren.
Rozvoj siberit. technologií 3
Zvětšuje dostřel siberitové rakety a rychlost vozidel se siberitovým motorem.

Přehled technologií ruské časoprostorové laboratoře:

Záření tau
Umožňuje vybavit bazukery zpomalovacími granáty, které nakrátko vytváří kolem místa dopadu lokální tau-pole. Každá nepřítel v tomto poli je zpomalen.
Prostorové anomálie
Umožňuje vybavit bazukery přemisťovacími granáty, které teleportují každého nepřítele v určité vzdálenosti od místa výbuchu náhodným směrem na náhodnou (nepříliš velkou) vzdálenost.
Lokální tau-pole
Tato modernizace záření tau umožní lidem (kromě opičáků), aby při vážném zranění upadly do stáze - tzn. že se jim velmi zpomalí čas. Výsledkem je, že jednotky umírají podstatně pomaleji než normálně.
Homogenní tau-pole
Zpřístupní se výroba zpomalovačů - zařízení, které zpomalí tok času v oblasti podobně jako zpomalovací granáty. Více v sekci "vozidla".
Omezená spontánní teleportace
Vozidla, jež jsou vážně poškozena, se automaticky teleportují o krátkou vzdálenost směrem ke svému nejbližšímu skladišti.
Rozvoj časopr. technologií 1
Tato technologie vylepšuje stázi, zpomalovací a přemisťovací granáty.
Rozvoj časopr. technologií 2
Tato technologie vylepšuje zpomalovací a přemisťovací granáty, spontánní teleportaci a zpomalovače.
Rozvoj časopr. technologií 3
Tato technologie vylepšuje stázi, cílenou teleportaci a zpomalovače.

Přehled technologií ruské počítačové laboratoře:

Umělá inteligence
Umožňuje stavbu automatických věží.
Pokročilá UI
Umožňuje stavbu počítačového přístavku a počítačem řízených vozidel.
Hackování
Vědci mohou zabírat nepřátelská počítačem řízená vozidla.
Predikce materializace
Tato technologie umožňuje laboratoři určit přibližnou polohu příštích zásilek z budoucnosti.
Cílená teleportace
Zpřístupní se stavba teleportu (více v sekci budov). Vědci získají schopnost určit místo, kam se mohou jakékoliv jednotky (vyjma behemotů) přemístit právě za pomoci teleportu.
Rozvoj poč. technologií 1
Tato technologie vylepšuje počítačem řízená vozidla.
Rozvoj poč. technologií 2
Tato technologie zlepšuje dohled počítačem řízených vozidel a rychlost hackování.
Rozvoj poč. technologií 3
Tato technologie vylepšuje počítačem řízená vozidla.
 
Arabové mají tyto laboratoře: základní, zbraňovou, biologickou, siberitovou a optoelektronickou. Nemají sice mnohé technologie, jež jsou vlastní Rusům či Američanům, ale pochopitelně disponují vlastními, zcela specifickými:
Agresivita opičáků (základní)
Možnost vytvářet z ochočených opičáků vojáky.
Hořlaviny (zbraňová)
Možnost konstrukce plamenometů pro vozidla a věže.
Minomet (zbraňová)
Umožňuje získat z obyčejných vojáků velmi silnou bojovou jednotku - minometčíky.
Výbušniny (zbraňová)
Obyčejní vojáci mohou pokládat časované a dálkově řízené nálože plus možnost stavby samohybných bomb.
Sebezničení (zbraňová)
Všem vozidlům se přídá tlačítko "sebezničení". Okamžitě po stisknutí vozidlo vybuchne. Výsledky se různí od potupných po působivé - v závislosti na druhu motoru a munice.
Biodetekce (bio)
Tato technologie umožňuje laboratoři detekovat jakoukoli živou bytost na mapě.
Ideologie opičáků (bio)
Umožňuje trénink opičáků kamikaze: vyspělá demagogie o kráse posmrtného života plného přemožených nepřátel, kteří slouží svému hrdinskému pokořiteli, přesvědčí opičáka, aby si vzal výbušniny a vyrazil rozmetat sebe i své nepřátele.
Nervový systém opičáků (bio)
Umožňuje vytvářet opičáky řidiče, kteří se namontují přímo do auta. Nebohý opičák se zavede do továrny, ozve se příšerný řev (ostatní opičáci poblíž se zastaví a sledují továrnu) a po chvíli vyjede vozidlo, z něhož vykukuje opičákova hlava.
Stimulační drogy (bio)
Umožňují lidem bojovat, i když jejich ukazatel zdraví zčervená.
Rozvoj biotechnologií 1
Tato technologie zrychluje ochočování a léčení a vylepšuje účinky biostimulačních drog.
Rozvoj biotechnologií 2
Tato technologie vylepšuje opičáky řízená vozidla, účinky biostimulačních drog a biodetekce.
Rozvoj biotechnologií 3
Tato technologie vylepšuje opičáky řízená vozidla a biodetekci.
Dálkově odpalovaná nálož (opto)
Vojáci mohou pokládat dálkově odpalované nálože.
Skrytá kamera (opto)
Arabští dělníci mohou umisťovat na stromy skryté kamery. Ty poté monitorují okolní oblast, takže ji v praxi pak vidíš tak, jako by si v ní měl nějaké jednotky.
Imploze siberitu (siberitová)
Tato technologie umožňuje Arabům stavět slabší a levnější verzi siberitové rakety - samohybnou bombu.
Rozklad siberitu (siberitová)
Arabský vědec získá možnost kontaminovat siberitové ložisko. Kontaminované ložisko začne vyzařovat radiaci a nelze jej dekontaminovat - po nějaké době vybouchne. Vědec zemře na nemoc z ozáření.

Využití ropy
možnost stavět naftové elektrárny.
Spalovací motor
hráč může vybavit vozidla spalovacími motory.
Jazyk opičáků
umožní ochočit opičáky. Opičák může poté bojovat na straně hráče.
Psychologie opičáků
Umožňuje vytvářet z ochočených opů dělníky pro pomoc se stavbou budov apod.
Sluneční energie
zpřístupní se možnost stavět sluneční elektrárny.
Solární motor
Hráč může vybavit vozidla solárními motory.
Detekce siberitu
Naučí vědce schopnosti objevit ložiska siberitu ve svém bezprostředním okolí.
Rozvoj zákl. technologií 1
Zlepšuje rychlost těžby ropy, zvětšuje dojezd solárních vozidel, zvyšuje výkon sol. elektráren a vylepšuje všechny budovy.
Rozvoj zákl. technologií 2
Snižuje spotřebu ropy ve spalov. motorech a elektrárnách, zrychluje stavbu budov a zvyšuje rychlost solárních vozidel.
Rozvoj zákl. technologií 3
Zvyšuje rychlost a zrychluje výrobu vozidel se spalov. motorem a vylepšuje všechny budovy.

Přehled technologií americké zbraňové laboratoře:

Rotační kulomet
Umožní jeho konstrukci v továrně.
Dělo
Po vynalezení se zpřístupní stavba dělového přístavku s možností vyrobit lehké dělo a dvojité dělo.
Pokročilá metalurgie
Možnost konstrukce těžkého děla.
Uspávací munice
Použije-li ostřelovač toto uspávací střelivo, oběť místo zranění na místě dočasně usne.
Raketa
Umožňuje stavbu raketového přístavku a konstrukci raketometů.
Rozvoj zbraňových tech. 1
Zvětšuje dosah a sílu ručních zbraní a rychlost střelby kulometů.
Rozvoj zbraňových tech. 2
Zvětšuje sílu děl, dohled a sílu ostřelovačů, dostřel raketometů. U Arabů se to týká i přesnosti minometů, síly výbušnin a doby trvání narkotiky vyvolaného spánku (uspávací střelivo) .
Rozvoj zbraňových tech. 3
Vylepšuje obranu kolopásového podvozku, zvětšuje rychlost střelby těžkých děl a také účinek arabských výbušnin.

Přehled technologií americké siberitové laboratoře:

Siberitová energie
Zpřístupní možnost stavět siberitové elektrárny.
Siberitový motor
Umožňuje stavět siberitové přístavky a vozidla se s siberitovým motorem.
Artefaktová technologie
Artefakt obsahuje zvláštní síly, jež lze touto tech. zpřístupnit - to se týká jen určitých misí. Nabídka schopností artefaktu se poté objeví právě v sib. laboratoři.
Štěpení siberitu
Umožňuje konstrukci zbraně hromadného ničení: siberitové rakety.
Rozvoj siberit. technologií 1
Zvyšuje rychlost těžby siberitu a výkon siberitových elektráren.
Rozvoj siberit. technologií 2
Zvětšuje rychlost vozidel se siberitovým motorem a výkon siberitových elektráren.
Rozvoj siberit. technologií 3
Zvětšuje dostřel siberitové rakety, rychlost vozidel se sib. motorem a sílu kontaminace siberitu.

Přehled technologií americké optoelektronické laboratoře:

Radar
Umožňuje postavit Radarový přístavek. Radary je možno namontovat do vozidel či věží, čímž se znatelně zvětší jejich dohled.
Dálkové ovládání
Tato technologie dovolí vyrábět dálkově ovládaná vozidla. Zapotřebí je k tomu ovšem i řídící věž a radarový přístavek.
Detekce materializace
Tato technologie umožňuje optolaboratoři lokalizovat zásilky z budoucnosti hned, jak se objeví.
Laserové zaměřovače
Možnost v kasárnách přeměny obyčejných vojáků na ostřelovače. Jejich pušky mají větší dostřel než samopaly a jsou vysoce účinné proti měkkým cílům (lidi a zvířata).
Laser
Umožňuje postavit laserový přístavek a vybavit tak vozidla (či věže) lasery.
Dvojitý laser
Možnost výroby dvojitých (spřažených) laserů.
Částečná neviditelnost
Dává všem lidským jednotkám, jež neprovádějí žádnou činnost, schopnost zneviditelnit se.
Rozvoj opto technologií 1
Tato technologie zvyšuje dohled lidí a radarů a vylepšuje dálkově řízená vozidla.
Rozvoj opto technologií 2
Tato technologie zvětšuje dohled radarů, dálkově řízených vozidel, arabských kamer a zvyšuje zranění laserem.
Rozvoj opto technologií 3
Tato technologie zvyšuje dohled radarů a arabských kamer, dostřel laserů a vylepšuje dálkově řízená vozidla.

Přehled technologií americké počítačové laboratoře:

Umělá inteligence
Umožňuje stavbu automatických věží.
Pokročilá UI
Umožňuje stavbu počítačového přístavku a počítačem řízených vozidel.
Kolopásový podvozek
Umožní konstrukci kolopásových podvozků.
Rozvoj poč. technologií 1
Tato technologie vylepšuje počítačem řízená vozidla.
Rozvoj poč. technologií 2
Tato technologie zlepšuje dohled počítačem řízených vozidel, rychlost kolopásových podvozků a rychlost hackování.
Rozvoj poč. technologií 3
Tato technologie vylepšuje počítačem řízená vozidla.