Téměř vše o hrách


made by
Načítaní

Vozidla

Amíííííííci:

1. Podvozek:

Určuje základní vlastnosti vozidla: rychlost, ovladatelnost, odolnost, ochranu řidiče a druh funkčních součástí (např. zbraň), které je možno na vozidlo připevnit. Dělí se na dva druhy - kolový, pásový a tři třídy - lehký, střední, těžký. Čím těžší podvozek, tím je větší odolnost vozidla a ochrana jeho řidiče, ale zároveň nižší rychlost vozidla.
 
lehký kolový
- nejrychlejší, ale nevyjede středně příkré a strmé svahy.
střední kolový
střední pásový
- pomalejší než kolový, ale zvládá jízdu do středně příkrých svahů.
těžký pásový
kolopásový
- dostupný jen Američanům. V závislosti na terénu se automaticky mění podvozek vozidla buď na kolový nebo na pásový. Celkově je to nejlepší typ podvozku.
2. Motory:
solární
- není dostupný Rusům. V bateriích uchovává sluneční energii a pohání s její pomocí elektrický motor vozidla. Lze jej použít pouze k pohonu lehkého či středního podvozku. Výhodou solárního motoru je to, že nepotřebuje doplňovat palivo; nevýhodou je nemožnost zásobovat vozidlo energií neustále. To znamená, že solárně poháněné vozidlo se čas od času zastaví a dobíjí.
 
spalovací
- poháněny jsou sérií výbuchů, které vznikají smícháním ropy a vzduchu v malém ocelovém válci. Jsou téměř stejné jako motory v současných autech. Spalovací motory mohou používat vozidla se všemi třídami podvozků. Jako palivo používají ropu a pokud dojde, vozidlo se zastaví a je třeba ho dotlačit do základny nebo natankovat.
 
trvalý
- ke svému pohonu používá jako palivo siberit/alaskit. Proces studené fůze zahřívá vodu, která roztáčí turbínu pohánějící vozidlo. Během procesu se ztratí pouze malá část vody, která se doplní vodou získanou kondenzací atmosferické vlhkosti. Trvalým motorům nikdy nedojde palivo a dosahují vyšších rychlostí než spalovací motory. Na druhou stranu jimi lze vybavit pouze vozidla se středním či těžkým podvozkem kvůli váze kondenzátorů vlhkosti a k jejich výrobě je potřeba relativně velké množství siberitu/alaskitu.
 
3. Řízení:
Velmi důležitá je kvalifikace řidiče, jelikož ten ovlivňuje: rychlost, obranu, útoky, atd.
ruční
- nejběžnější druh řízení. Pro každé vozidlo potřebuješ jednoho lidského řidiče. Také jde o nejefektivnější druh řízení; mechanici obvykle řídí lépe než počítač či vzdálený řidič. Silné vozidlo s dobrým mechanikem je nejhrozivější zbraň.
 
počítačové
- není dostupné Arabům. Jde o velmi výhodný typ řízení, protože je naprosto nezávislé na postavách. Těchto vozidel můžeš postavit libovolné množství. Avšak počítačem řízená vozidla nejsou až tak dobrá jako vozidla řízená lidmi, i když rozvoj počítačových technologií může tento nedostatek odstranit.
 
dálkové
- není dostupné Rusům. Jde o kompromis mezi ručním a počítačovým řízením. Nemusíš riskovat životy svých mechaniků, ale potřebuješ je k řízení vozidel. Pro dálkové řízení je třeba dvou věcí: vozidlo vybavené přijímačem dálkového řízení a řídící věž (Američané) či vozidlo s řídící součástí (Arabové) s mechanikem.Jeden řidič může ovládat maximálně tolik vozidel, jakou má mechanickou dovednost a čím více vozidel ovládá, tím horší je jeho řízení - za každé vozidlo navíc totiž dostane postih.
4. Funkční součásti:
Každý národ má některé funkční součásti odlišné. Ruské nalezneš v ruské části webu.
Zbraně:
kulomet
rotační kulomet
- nejúčinnější americká zbraň proti nepřátelské pěchotě.
lehké dělo
dvojité dělo
- výhodou je volné uložení lafety (zbraň je schopna pálit v jakémkoliv úhlu za současného pohybu vozidla). Hodí se k ostřelování jednotek, jež používají pomalu letící projektily (bazukeři, raketomety, minometčíci) neboť je lze za neustálého pohybu téměř bez rizika ostřelovat.
těžké dělo
- nejsilnější proti budovám a vozidlům, jedinou nevýhodou je fixní uložení lafety.
raketomet
- výhodu je daleký dostřel a volně uložená lafeta.
laser
- značný dosah, přesnost (v jakémkoliv úhlu) i účinek zejména proti vozidlům.
dvojitý (spřažený) laser
- když se dvě či více těchto vozidel dostane blízko k sobě, objeví se mezi nimi "zaměřovací" paprsek. Kdykoli jím nějaká nepřátelská jednotka projde , vozidla po ní automaticky vypálí z laserů. Síla spřaženého laseru je opravdu značná. Vozidlo s touto zbraní může útočit i klasickým laserem, ale jeho účinek je již podstatně slabší.
 
siberitová raketa
- nejsilnější zbraň v OW. Její výbuch srovná středně velkou základnu se zemí a následná radiace zabije vše živé v blízkém okolí.
 
Arabové mají tyto zbraně: víceranná balista, lehké dělo, dvojitý kulomet, rotační kulomet, plamenomet, dělo, raketomet, samohybná bomba.
 
Nebojové součásti:
radar
- díky tomuto zařízení má hráč znatelně větší pole vidění. Hodí se k monitorování aktivit nepřítele a je užitečný v součinnosti s raketomety, arabskými minometčíky či ruskými raketami - jejich dostřel je totiž větší, než jejich vlastní pole vidění, takže jedině s radarem jsou tyto zbraně naplno využity. Radar není dostupný Rusům.
jeřáb
- velmi užitečný při stavbě budov. Zastává obdobnou úlohu jako dělník, přičemž budovy staví znatelně rychleji. Jeřáby nejsou dostupné Arabům.
nákladní prostor
- užitečný při sbírání beden nebo transportu materiálu mezi dvěma skladišti. Nákladní prostor pojme sto jednotek jakéhokoli materiálu, tj. desetkrát více než dělník.
buldozer
- hlavní význam buldozeru spočívá v možnosti porážet stromy. Dá se použít i pro silný útok nablízko.

Rusovéééé:

1. Podvozek:

Určuje základní vlastnosti vozidla: rychlost, ovladatelnost, odolnost, ochranu řidiče a druh funkčních součástí (např. zbraň), které je možno na vozidlo připevnit. Dělí se na dva druhy - kolový, pásový a tři třídy - lehký, střední, těžký. Rusové lehkým podvozkem nedisponují. Čím těžší podvozek, tím je větší odolnost vozidla a ochrana jeho řidiče, ale zároveň nižší rychlost vozidla.
 
střední kolový
- nejrychlejší, ale nevyjede středně příkré a strmé svahy.
těžký kolový
střední pásový
- pomalejší než kolový, ale zvládá jízdu do středně příkrých svahů.
těžký pásový
2. Motory:
 
spalovací
- poháněny jsou sérií výbuchů, které vznikají smícháním ropy a vzduchu v malém ocelovém válci. Jsou téměř stejné jako motory v současných autech. Spalovací motory mohou používat vozidla se všemi třídami podvozků. Jako palivo používají ropu a pokud dojde, vozidlo se zastaví a je třeba ho dotlačit do základny nebo natankovat.
 
trvalý
- ke svému pohonu používá jako palivo siberit/alaskit. Proces studené fůze zahřívá vodu, která roztáčí turbínu pohánějící vozidlo. Během procesu se ztratí pouze malá část vody, která se doplní vodou získanou kondenzací atmosferické vlhkosti. Trvalým motorům nikdy nedojde palivo a dosahují vyšších rychlostí než spalovací motory. Na druhou stranu jimi lze vybavit pouze vozidla se středním či těžkým podvozkem kvůli váze kondenzátorů vlhkosti a k jejich výrobě je potřeba relativně velké množství siberitu/alaskitu.
 
3. Řízení:
Velmi důležitá je kvalifikace řidiče, jelikož ten ovlivňuje: rychlost, obranu, útoky, atd.
ruční
- nejběžnější druh řízení. Pro každé vozidlo potřebuješ jednoho lidského řidiče. Také jde o nejefektivnější druh řízení; mechanici obvykle řídí lépe než počítač či vzdálený řidič. Silné vozidlo s dobrým mechanikem je nejhrozivější zbraň.
 
počítačové
- není dostupné Arabům. Jde o velmi výhodný typ řízení, protože je naprosto nezávislé na postavách. Těchto vozidel můžeš postavit libovolné množství. Avšak počítačem řízená vozidla nejsou až tak dobrá jako vozidla řízená lidmi, i když rozvoj počítačových technologií může tento nedostatek odstranit.
4. Funkční součásti:
 
Zbraně:
těžký kulomet
rotační kulomet
- velmi účinná zbraň proti nepřátelské pěchotě.
dělo
- výhodou je volné uložení lafety (zbraň je schopna pálit v jakémkoliv úhlu za současného pohybu vozidla). Hodí se k ostřelování jednotek, jež používají pomalu letící projektily (bazukeři, raketomety, minometčíci) neboť je lze za neustálého pohybu téměř bez rizika ostřelovat. Vhodný k tomu ovšem není nejtěžší podvozek (vozidlo je pak příliš pomalé).
těžké dělo
- nejsilnější proti budovám a vozidlům, jedinou nevýhodou je fixní uložení lafety.
raketomet
- výhodu je daleký dostřel a volně uložená lafeta.
raketa
- extrémní dosah a ničivý účinek.
behemot
- skutečná mobilní pevnost. Jedná se o vozidlo, jehož komponenty (podvozek, motor, zbraně) nelze měnit. Pro boj na dálku má vestavěn raketomet, na střední vzdálenosti děla a na blízko kulomety a plamenomet. Je velmi pomalý, odolný a vyjede jen mírné svahy.
 
alaskitová raketa
- nejsilnější zbraň v OW (ekvivalent americké siberitové rakety). Její výbuch srovná středně velkou základnu se zemí a následná radiace zabije vše živé v blízkém okolí.
 
Arabové mají tyto zbraně: víceranná balista, lehké dělo, dvojitý kulomet, rotační kulomet, plamenomet, dělo, raketomet, samohybná bomba.
 
Nebojové součásti:
zpomalovač
- speciální zařízení dostupné pouze Rusům. Emituje zvláštní druh pole, v němž je čas zpomalen. Nepřítel, který ještě tuto technologii nevyzkoumal, bude v dosahu tohoto pole znatelně zpomalen. Ideální při podpoře útoku a v obraně.
jeřáb
- velmi užitečný při stavbě budov. Zastává obdobnou úlohu jako dělník, přičemž budovy staví znatelně rychleji. Jeřáby nejsou dostupné Arabům.
nákladní prostor
- užitečný při sbírání beden nebo transportu materiálu mezi dvěma skladišti. Nákladní prostor pojme sto jednotek jakéhokoli materiálu, tj. desetkrát více než dělník.
buldozer
- hlavní význam buldozeru spočívá v možnosti porážet stromy. Dá se použít i pro silný útok nablízko.

Arabovéééééé:

1. Podvozek:

Určuje základní vlastnosti vozidla: rychlost, ovladatelnost, odolnost, ochranu řidiče a druh funkčních součástí (např. zbraň), které je možno na vozidlo připevnit. Dělí se na dva druhy - kolový, pásový a tři třídy - lehký, střední, těžký. Rusové lehkým podvozkem nedisponují. Čím těžší podvozek, tím je větší odolnost vozidla a ochrana jeho řidiče, ale zároveň nižší rychlost vozidla.
vznášedlo
- dostupné pouze Arabům. Vznášedlo se pohybuje jako kolové vozidlo, ale má jedinečnou schopnost jezdit po vodě.
 
Arabové mají lehké a střední tříkolky, polopás a navíc šejkové mohou osedlat obří pravěké mastodonty.
3. Řízení:
Velmi důležitá je kvalifikace řidiče, jelikož ten ovlivňuje: rychlost, obranu, útoky, atd.
řízení opičákem
- toto je arabská odpověď na počítačem řízená vozidla. Zavedeš opičáka do továrny, poté je slyšet krátký, ale silný řev a vyjede vozidlo s opičákem uvnitř, ale bez možnosti výstupu. Opičákem řízené vozidlo funguje stejně jako vozidlo řízené počítačem (vyjma citlivosti na záření).
4. Funkční součásti:
 

Nebojové součásti:

řídící věž
- arabský ekvivalent americké řídící věže s tím rozdílem, že je mobilní